| Αρχική | Η πάλη | Η Ελασσόνα | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία |

Η πάλη

Πάλη

Ο προπονητής της πάλης

Η κύρια αποστολή του προπονητή πάλης είναι να παρέχει στους αθλητές όλες τις σημαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξη της απόδοσης τους.

Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι έγκυρες και σωστές. Αν ο προπονητής δεν είναι απόλυτα σίγουρος, θα πρέπει να σωπαίνει και να επιστήσει την προσοχή των αθλητών του, σ' αυτό το πρόβλημα. Αν είναι σίγουρος, θα πρέπει να ελέγξει ξανά την άποψή του, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εμπειρίες. Δε θα πρέπει ποτέ να προσπαθεί να χειριστεί τους αθλητές του με λανθασμένες πληροφορίες.

Η ανταλλαγή να είναι έντονη και ορμητική. Να πραγματοποιείται καθημερινά, αλλά όχι περισσότερο απ' όσο είναι αναγκαίο εκ των πραγμάτων. Δεν πρέπει να επιβαρύνονται άσκοπα οι αθλητές. Ο προπονητής πρέπει να φροντίζει για μια έντονη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αθλητών της ομάδας προπόνησης.

Ο προπονητής πρέπει να αναλύει τα πραγματικά κίνητρά του, καθώς και των αθλητών του. Πρέπει να προσπαθεί διαρκώς να έρχεται στη θέση τους και να τους νοιώθει.

Να προσπαθεί διαρκώς να επηρεάζει ευνοϊκά όχι μόνο την αθλητική τους απόδοση, αλλά την προσωπικότητα του κάθε αθλητή και την απόδοση του στο επάγγελμα και τη ζωή, να διεγείρει συνειδητές μεταφορές, να αναπτύσσει την επιδίωξη προσωπικών αξιών και να περιορίζει την πίεση για απόδειξη της αξίας τους.

Ο προπονητής πρέπει να κάνει τους αθλητές του περισσότερο αυτοδύναμους, ανεξάρτητους ακόμη κι από τον ίδιο!

Ο προπονητής δεν πρέπει να αποσκοπεί ούτε να καταπνίγει συγκρούσεις μεταξύ του προπονητή και των αθλητών, αλλά να προσπαθεί να τις εξομαλύνει, σύμφωνα με το ρητό: "Αν δεν σας αρέσει κάτι, πέστε το!"

Πρέπει να φροντίζει, οι αθλητές του να έχουν πάντα έναν επιμέρους στόχο, που είναι δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο να επιτευχθεί.

Πρέπει να λέει εκ των προτέρων στους αθλητές του, ότι σε υψηλά προπονημένη κατάσταση θα είναι ευερέθιστοι, επιθετικοί και θα διακατέχονται από έμμονες ιδέες. Αν γνωρίζουν από πριν τα συμπτώματα, είναι πολύ πιο εύκολο, να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση ορθολογικά.

Ο προπονητής δεν πρέπει να περιμένει ούτε και να απαιτεί από τους αθλητές του κανένα ευχαριστώ.

Adam 1973, 389

Αθλητικός Σύλλογος Επαρχίας Ελασσόνας «Παλαίστρα»