| Αρχική | Η πάλη | Η Ελασσόνα | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία |

Η πάλη

Πάλη

Αρχαία Ελλάδα και γυμναστήρια

Όλες οι αρχαίες πόλεις - κράτη είχαν γυμναστήρια και παλαίστρες και ήταν τόσο απαραίτητο κάτι τέτοιο ώστε ο Παυσανίας λέει ότι "αφού η πόλη Πανόπεια της Φωκίδας δεν έχει γυμναστήριο, δεν θα πρέπει να τη θεωρούμε πόλη".

Γύμναζε σαυτόν πόνοις εκουσίοις,

όπως αν δύναιο και τους ακουσίους υπομένειν.

"Τόσο πολύ οι πολίτες μας ξεπερνούν τους άλλους στη φρόνηση και το λόγο, ώστε κατάφεραν και το όνομα των Ελλήνων να θεωρείται όχι μόνο χαρακτηριστικό του γένους αλλά περισσότερο του τρόπου σκέψης και Έλληνες τελικά να λογίζονται περισσότερο αυτοί που μετέχουν στην παιδεία μας παρά αυτοί που έχουν την ίδια με εμάς καταγωγή."

- Ισοκράτους Πανηγυρικός 50

Αθλητικός Σύλλογος Επαρχίας Ελασσόνας «Παλαίστρα»