| Αρχική | Η πάλη | Η Ελασσόνα | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία |

Παλαίστρα Ελασσόνας

Πάλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παλαίστρας απαρτίζεται από:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σμουλιώτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σμουλιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου
3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σμουλιώτη Ευδοξία του Νικολάου
4. ΤΑΜΙΑΣ
Σαμώτας Λουκάς του Ιωάννη
5. ΕΦΟΡΟΣ ΠΑΛΗΣ
Παπακωνσταντίνου Ηλίας του Χαραλάμπους
6. ΜΕΛΟΣ Α'
Αλέξης Κωνσταντίνος του Βασιλείου
7. ΜΕΛΟΣ Β'
Μπατσίλα Κρυσταλία του Γεωργίου
8. ΜΕΛΟΣ Γ'
Νταρής Νικόλαος του Αθανασίου
9. ΜΕΛΟΣ Δ'
Ξανθοπούλου Δέσποινα του Σταύρου
Αθλητικός Σύλλογος Επαρχίας Ελασσόνας «Παλαίστρα»